Lokaler

1 etg 2 etg
Dødeladen 1 etg
  • 50 plasser 
Dødeladen 2 etg
  • antall plasser 45 til bespisning og møter 
  • ca. 75 til konserter
  • Prosjektor/overhead /internett
Publiseringsløsning fra IDLmedia AS